Jump to contentJurij

Member Since 26 Jul 2011
OFFLINE Last Active Yesterday, 18:16
*****

Topics I've Started

Sony Ericsson W550 - Firmware | Прошивка | Oprogramowanie

20 January 2020 - 20:00

Sony Ericsson W550 CID49 RED - Firmware | Прошивка | Oprogramowanie:

 

1. Main - W550_R4CB020_MAIN_GENERIC_EL_RED49: Attached File  W550_R4CB020_MAIN_GENERIC_EL_RED49.rar   10.65MB   1 downloads

2. FS - W550_R4CB020_FS_EMEA_1_RED49: Attached File  W550_R4CB020_FS_EMEA_1_RED49.rar   10.71MB   1 downloads

3: CDA - W550_CDA102426_1_R2A_Generic_EMEA_1: Attached File  W550_CDA102426_1_R2A_Generic_EMEA_1.zip   4.69K   1 downloads


XperiFirm - Pobierz oprogramowanie firmware dla urządzeń Sony Xperia!

26 November 2019 - 18:50

Witajcie,

 

W dniu dzisiejszym pokażę Wam jak ściągnąć oprogramowanie (firmware) dla Twojego urządzenia mobilnego Sony. Oczywiście nie musicie go pobierać oddzielnie, jeśli korzystacie z oficjalnych metod aktualizacji lub naprawy oprogramowania w Waszym urządzeniu (takich jak Sony Xperia Companion lub opcji aktualizacji oprogramowania wbudowanej w Wasze urządzenie). Ale pliki oprogramowania (firmware) będą Ci potrzebne, jeśli chcesz zaktualizować, zaniżyć, pozbyć się lub przywrócić oprogramowanie danego operatora w swoim urządzeniu Sony przy użyciu nieoficjalnych narzędzi, takich jak Flashtool czy innego oprogramowania serwisowego. W tym poradniku pokażę Ci jak pobrać oficjalne firmware Sony prosto z serwerów firmy Sony tak, abyś miał pewność że jest to oficjalne i bezpieczne oprogramowanie Sony i (pod warunkiem że pobierzesz właściwe oprogramowanie dla właściwego modelu, poprawnie je wgrasz przy użyciu właściwego i pozbawionego błędów narzędzia do wgrywania oprogramowania) z Twoim urządzeniem Sony nic złego się nie stanie.

 

XperiFirm - konfiguracja

 

Aby pobrać manualnie oprogramowanie z serwerów Sony użyjemy prostego programu XperiFirm – napisanego przez Igora Eisberga, jednego z deweloperów z forum XDA-Developers.

 

1. Pobierz i uruchom program XperiFirm: Attached File  XperiFirm.exe   338K   21 downloads

2. Kliknij w ikonę ustawień znajdującą się w prawym dolnym rogu.

 

XperiFirm.jpg

 

3. Odznacz opcję "Unpack firmware automatically" i wybierz folder docelowy, gdzie mają zostać zapisane pliki oprogramowania dla Twojego urządzenia Sony.

 

XperiFirmSettings.jpg

 

Wskazówka: Nie musisz odznaczać opcji "Unpack firmware automatically", ale szczerze doradzam aby to zrobić. Oprogramowanie urządzeń Sony składa się z wielu plików .sin, .ta, .xml oraz oprogramowania odpowiadającego za uruchomienie urządzenia (tzw. Boot) które są niezbędne do prawidłowej pracy Twojego urządzenia Sony. Firma Sony podzieliła oprogramowanie na kilka części:

 

a) APPSW – główna część oprogramowania, zawiera folder boot.zip i zawsze musi być wgrywana jako pierwsza.

 

b) FSP

 

c ) Elabel – plik z elektroniczną etykietą urządzenia, zawiera tylko plik elabel.sin.

 

d) CDF – (opcjonalne) – część oprogramowania zawierająca dodatkowe pliki (np. Dodatkową zawartość dodawaną przez operatorów) wgrywane na kartę pamięci, obecnie rzadko spotykana i nie wymagana do prawidłowego działania urządzenia.

 

Jeśli pozostawisz opcję "Unpack firmware automatically" zaznaczoną, program XperiFirm wypakuje wszystkie pliki i foldery do jednego folderu - co jest przydatne, jeśli chcesz wykonać swoją własną kompilację firmware w formacie .ftf dla programu Flashtool. Ale jeśli używasz bardziej zaawansowanych programów (takich jak Setool2 / EasyBox), rozpakowanie wszystkich plików do jednego folderu znacznie utrudni Ci pracę, bo poszczególne wersje firmware różnią się zawartością i dojście do tego które pliki .sin powinny się znajdować w konkretnym pliku firmware jest trudne i czasochłonne. Dlatego posiadanie oryginalnego firmware w postaci trzech plików: APPSW, FSP i ELABEL znacznie ułatwi Ci pracę, a w razie potrzeby zawsze będziesz mógł je wypakować do jednego folderu.

 

XperiFirm – pobieranie oprogramowania (firmware).

 

Pobieranie oprogramowania (firmware) jest bardo proste i pokażę to na przykładzie oprogramowania do modelu Sony Xperia 1 J9110:


 

XperiFirmSteps.jpg

 

 

1. Z lewej strony wybierz swoje urządzenie Sony (są one posegregowan rokiem wypuszczenia na rynek oraz opisane nazwą modelu oraz nazwą kodową, a także wersją danego modelu),

2. Wybierz wariant swojego oprogramowania – tutaj wybierasz czy chcesz czyste oprogramowanie przeznaczony na dany rynek, czy też wolisz oprogramowanie brandowane logiem konkretnego operatora.

3. Wybierz kompilację oprogramowania, którą chcesz pobrać – miej na uwadze, że zaleca się korzystać z najnowszej dostępnej wersji oprogramowania (z najwyższym numerem kompilacji), aczkolwiek możesz wybrać starszą wersję (jeśli jest dostępna) aby np. przetestować poprzednią kompilację lub wersję Androida na swoim urządzeniu Sony.

4. Upewnij się, że wybrałeś właściwy model i wariant telefonu, właściwą wersję i kompilację oprogramowania i naciśnij przycisk "Download".

 

XperiFirmDownload.jpg
 

5. Poczekaj, aż zobaczysz komunikat informujący o tym, że pobieranie zostało ukończone.

 

XperiFirmDownloaded.jpg

 

 

6. Idź do folderu w którym zapisało się Twoje oprogramowanie i zobaczysz pliki pobranego firmware Sony.

 

Firmware.jpg

 

7. Wszystko co musisz teraz zrobić, to zmienić nazwy pobranych plików na np. następujące:

J9110APPSW.sin_file_set
J9110FSP.sin_file_set
J9110Elabel.sin_file_set

Jak rozpoznać który plik to APPSW, FSP i ELABEL? Wprawiony użytkownik rozpozna pliki po rozmiarze, ale dla pewności można je otworzyć za pomocą WinRar'a:

 

APPSW: zawiera między innymi folder boot.zip, w nowych urządzeniach Sony jest to plik najwięksy objętościowo (1-2,5GB lub więcej)

 

FSP: drugi co do wielkości plik w przypadku nowszych urządzeń Sony i nie znajdziemy w nim ani pliku elabel.sin ani folderu boot.zip =)

 

Elabel: zawiera tylko jeden plik - elabel.sin i jest to najmniejszy objętościowo pobrany plik.

 

 

Wskazówka: zawartość plików APPSW i FSP różni się w zależności od modelu, dlatego jest niezwykle trudno ustalić które pliki .sin, .xml, .ta oraz inne powinny się znaleźć w danej części oprogramowania i dlatego nie warto korzystać z opcji "Unpack firmware automatically".

 

Pamiętajcie, że za pomocą XperiFirm możecie pobrać firmware jedynie dla modeli obecnie wspieranych przez firmę Sony. Firma Sony w momencie publikacji tego poradnika usuwa ze swoich serwerów oprogramowanie dla modeli zaprezentowanych w 2013 roku i sukcesywnie będzie usuwać oprogramowanie dla modeli z roku 2014 i późniejszych. Jeśli Twoje urządzenie nie znajduje się na liście modeli dostępnej w XperiFirm, oznacza to że nie jest dalej wspierane przez firmę Sony. Ale nie martwcie się, nadal możecie pobrać oprogramowanie do starszych modeli Sony i Sony Ericsson dzięki naszej forumowej sekcji download: https://sony.yt/forum/245-download/ a dla większości modeli urządzeń Sony Ericsson oprogramowanie znajdziecie w podpiętym temacie w dziale danego modelu na naszym forum https://sony.yt. Jeśli macie jakieś pytania, możecie je zadać w tym lub nowym temacie w dziale Waszego modelu.

 

Powodzenia i miłego flashowania,

 

Jurij

 

 

Źródło: XDA

 

 

Written for Sony.yt forum - copying is prohibited. Сделано для форума Sony.yt - копирование запрещено. Napisano dla forum Sony.yt - kopiowanie jest zabronione.


XperiFirm - Download firmware for your Sony Xperia device!

26 November 2019 - 18:30

Hello,

 

Today i will show you how to get firmware files for your Sony mobile device. Of course you don't need to download them separately if you are using official Sony software to update or repair firmware in your phone (like Sony Xperia Companion or official Sony update app in your Sony device). But you will need them if you want to change firmware in your Sony device (repair, upgrade or downgrade it) using third party tools like Flashtool or any other service tool. In this tutorial I will show you how to download firmware files for your Sony device straight from Sony servers, so you can be sure that it's official Sony firmware and as long as you know what you are doing and you are using proper firmware files for specific Sony device using trusted and bug-free service tool, nothing wrong will happen to your device.

 

XperiFirm - configuration:

 

To download firmware manually from Sony servers we will use XperiFirm – very nice and handy tool created by Igor Eisberg from XDA-Developers.

 

1. Download and run XperiFirm: Attached File  XperiFirm.exe   338K   21 downloads.

2. Press settings icon in bottom-right corner.

 

Attached File  XperiFirm.jpg   94.52K   0 downloads

 

3. Uncheck "Unpack firmware automatically" option and setup destination folder for firmware files you would like to download.

 

Attached File  XperiFirmSettings.jpg   137.01K   0 downloads
 

Advice: You don't have to uncheck "Unpack firmware automatically" option, but i highly recommend to do that. Sony firmware is compilation of .sin files and boot firmware, which is necessary for your phone to work properly. Sony has divided firmware for a few parts:

a) APPSW – main part of the firmware, contains boot firmware and always must be flashed first.

b) FSP – file system part,

c) Elabel – electronic label file,

d) CDF (not required) – uncommon part, in older devices usually used to flash content on external memory card.

 

If you will leave "Unpack firmware automatically" checked, Xperifirm will unpack downloaded firmware and you will get a bunch of .sin files + unpacked boot folder which is good if you are using Flashtool and want to create your own .ftf firmware file. But if you are using good advanced service tool (like Setool2 / EasyBox for example), that will make your work much harder. Keep in mind, that it's better to keep firmware in original APPSW, FSP and ELABEL files as it will make your firmware library organized and you will be always able to unpack them to one folder if needed.

 

 

XperiFirm – firmware download:

 

Firmware download procedure is very simple and i will show you it on example of Sony Xperia 1 J9110 firmware:

 

Attached File  XperiFirmSteps.jpg   162.8K   0 downloads

 

 

1. On the left side choose your device (sorted by device release year, model and code name),

2. Choose customization you would like to download – this is where you choose if you want firmware branded by specific network operator or unbranded firmware for specific market.

3. Choose firmware compilation you would like to download – keep in mind that it's recommended to download most recent firmware version (with the highest compilation number), however you can choose older firmware (if available) to for example downgrade your Android version or test your device on different firmware version.

4. Make sure you've chosen correct phone model, correct custiomization, correct compilation and press "Download" button.

 

Attached File  XperiFirmDownload.jpg   125.58K   0 downloads

 

5. Wait until you will see message confirming, that firmware is downloaded.

 

Attached File  XperiFirmDownloaded.jpg   127.52K   0 downloads

 

 

6. Go to the destination folder you've chosen and you will find there your firmware files.

 

Attached File  Firmware.jpg   20.46K   0 downloads

 

7. All you have to do, is to rename downloaded files to for example:

J9110APPSW.sin_file_set
J9110FSP.sin_file_set
J9110Elabel.sin_file_set

How to recognize which file is which? Open each file using for example WinRar and you will see content of that file.

 

APPSW: contains for example boot.zip folder

 

FSP: does not containt boot.zip or elabel.sin files =)

 

Elabel: contains only elabel.sin file.

 

 

Hint: APPSW and FSP files content may vary (depends on phone model) that's why it's hard to make full list of .sin / .ta /.xml files which should be inside of each firmware part and this is main reason why you should not use "Unpack firmware automatically" option.

 

Pay attention, that XperiFirm can download firmware files only for phone models currently supported by Sony. Sony is constantly removing firmware for older (at the moment 2013-line Xperia) devices and will remove soon firmware for 2014 and later devices. If your phone is not on the list, it's no longer supported by Sony. But don't worry, you can still download firmware for legacy Sony and Sony Ericsson devices thanks to our forum download: https://sony.yt/forum/245-download/ and for legacy Sony Ericsson devices you will find firmware in pinned topic in specific model forum. If you have any questions, feel free to post them in this or a new thread.

 

Good luck and happy flashing,

 

Jurij

 

 

Source: XDA

 

 

Written for Sony.yt forum - copying is prohibited. Сделано для форума Sony.yt - копирование запрещено. Napisano dla forum Sony.yt - kopiowanie jest zabronione.


Sony Xperia 10 Plus Dual I4293 - List of firmware customization | Список кaстомизации |...

30 October 2019 - 14:00

Sony Xperia 10 Plus Dual I4293:

 

List of firmware customization:

 

Список кaстомизации:

 

Spis customizacji firmware:

TAC8 = 35244510

0000 "I4293 Customized_CN 1318-0602" "I4293/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized CN (China)/Black" "I4293/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized CN (China)/Gold" "I4293/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized CN (China)/Silver" "I4293/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized CN (China)/Navy"
elabel-I4293-cn-row_201901230246323.1_53.0.A.2.167_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip
FSP_Mermaid_Customized-CN_GENERIC_53.0.A.6.88_1318-0602_R19A_X-FLASH-CUST-8F02.zip
APP-SW_Mermaid_CHINA-C2_53.0.A.6.88_1317-1503_X-FLASH-ALL-8F02.zip

0001 "I4293 Customized_TW 1318-2077" "I4293/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized TW (Taiwan)/Black" "I4293/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized TW (Taiwan)/Navy" "I4293/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized TW (Taiwan)/Silver" "I4293/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized TW (Taiwan)/Gold"
FSP_Mermaid_Customized-TW_GENERIC_53.0.A.6.88_1318-2077_R1A_X-FLASH-CUST-8F02.zip
elabel-I4293-row-row_201901250725517.1_53.0.A.2.149_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip
APP-SW_Mermaid_GLOBAL-C2_53.0.A.6.88_1316-7330_X-FLASH-ALL-8F02.zip

0002 "I4293 Customized_HK 1318-1294" "I4293/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized HK (Hong Kong)/Silver" "I4293/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized HK (Hong Kong)/Gold" "I4293/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized HK (Hong Kong)/Navy" "I4293/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized HK (Hong Kong)/Black"
elabel-I4293-row-row_201901250725517.1_53.0.A.2.149_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip
FSP_Mermaid_Customized-HK_GENERIC_53.0.A.6.88_1318-1294_R4A_X-FLASH-CUST-8F02.zip
APP-SW_Mermaid_GLOBAL-C2_53.0.A.6.88_1316-7330_X-FLASH-ALL-8F02.zip

0003 "I4293 Commercial_and_Journalists 1319-2690" "I4293/Mobile Phone/No Charger/Commercial and Journalists (Internal)/Navy" "I4293/Mobile Phone/No Charger/Commercial and Journalists (Internal)/Silver" "I4293/Mobile Phone/No Charger/Commercial and Journalists (Internal)/Black" "I4293/Mobile Phone/No Charger/Commercial and Journalists (Internal)/Gold" "I4293/Mobile Phone/US Charger for TW/Commercial and Journalists (Internal)/Black"
FSP_Mermaid_Commercial-and-Journalists_GENERIC_53.0.A.2.149_1319-2690_R1A_X-FLASH-CUST-8F02.zip
APP-SW_Mermaid_GLOBAL-C2_53.0.A.2.149_1316-7330_X-FLASH-ALL-8F02.zip
elabel-I4293-row-row_201901250725517.1_53.0.A.2.149_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip

0004 "I4293 StoreFront 1319-3388" "I4293/Virtual Kit/StoreFront (Internal)/Black"
APP-SW_Mermaid_GLOBAL-C2_53.0.A.4.74_1316-7330_X-FLASH-ALL-8F02.zip
FSP_Mermaid_StoreFront_GENERIC_53.0.A.4.74_1319-3388_R1A_X-FLASH-CUST-8F02.zip
elabel-I4293-row-row_201901250725517.1_53.0.A.2.149_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip

Written for Sony.yt forum - copying is prohibited. Сделано для форума Sony.yt - копирование запрещено. Napisano dla forum Sony.yt - kopiowanie jest zabronione.


Sony Xperia 10 Plus Dual I4213 - List of firmware customization | Список кaстомизации |...

30 October 2019 - 13:57

Sony Xperia 10 Plus Dual I4213:

 

List of firmware customization:

 

Список кaстомизации:

 

Spis customizacji firmware:

TAC8 = 35244310

0000 "I4213 Telenor_BG 1318-4234" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Telenor BG (Bulgaria)/Black"
FSP_Mermaid_Telenor-BG_GENERIC_53.0.A.2.149_1318-4234_R3A_X-FLASH-CUST-8F02.zip
elabel-I4213-row-row_201902010745712.1_53.0.A.2.149_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip
APP-SW_Mermaid_GLOBALEEA-A2_53.0.A.2.149_1318-6190_X-FLASH-ALL-8F02.zip

0001 "I4213 Customized_EU3 1318-6731" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized EU3 (Europe)/Black" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized EU3 (Europe)/Silver" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized EU3 (Europe)/Navy" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized EU3 (Europe)/Gold"
APP-SW_Mermaid_GLOBAL-A2_53.0.A.6.88_1316-7328_X-FLASH-ALL-8F02.zip
elabel-I4213-row-row_201902010745712.1_53.0.A.2.149_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip
FSP_Mermaid_Customized-EU3_GENERIC_53.0.A.6.88_1318-6731_R2A_X-FLASH-CUST-8F02.zip

0002 "I4213 Polkomtel_PLUS_PL 1318-1667" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Polkomtel PLUS PL (Poland)/Black" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Polkomtel PLUS PL (Poland)/Navy"
elabel-I4213-row-row_201907021038009.1_53.0.A.6.88_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip
FSP_Mermaid_Polkomtel-PLUS-PL_GENERIC_53.0.A.6.88_1318-1667_R6A_X-FLASH-CUST-8F02.zip
APP-SW_Mermaid_GLOBALEEA-A2_53.0.A.6.88_1318-6190_X-FLASH-ALL-8F02.zip

0003 "I4213 Customized_UA 1318-1021" "I4213/Mobile Phone/Customized UA (Ukraine)/Black" "I4213/Mobile Phone/Customized UA (Ukraine)/Silver" "I4213/Mobile Phone/Customized UA (Ukraine)/Navy" "I4213/Mobile Phone/Customized UA (Ukraine)/Gold"
elabel-I4213-row-row_201902010745712.1_53.0.A.2.149_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip
APP-SW_Mermaid_GLOBAL-A2_53.0.A.6.88_1316-7328_X-FLASH-ALL-8F02.zip
FSP_Mermaid_Customized-UA_GENERIC_53.0.A.6.88_1318-1021_R1A_X-FLASH-CUST-8F02.zip

0004 "I4213 Customized_RU 1318-0653" "I4213/Mobile Phone/Customized RU (Russia)/Black" "I4213/Mobile Phone/Customized RU (Russia)/Navy" "I4213/Mobile Phone/Customized RU (Russia)/Silver" "I4213/Mobile Phone/Customized RU (Russia)/Gold"
FSP_Mermaid_Customized-RU_GENERIC_53.0.A.6.88_1318-0653_R5A_X-FLASH-CUST-8F02.zip
APP-SW_Mermaid_RUSSIA-A2_53.0.A.6.88_1316-9486_X-FLASH-ALL-8F02.zip
elabel-I4213-row-row_201902010745712.1_53.0.A.2.149_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip

0005 "I4213 Customized_NOBA 1317-9453" "I4213/Mobile Phone/Customized NOBA (Nordic Combined (b))/Navy" "I4213/Mobile Phone/Customized NOBA (Nordic Combined (b))/Black"
elabel-I4213-row-row_201902010745712.1_53.0.A.2.149_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip
FSP_Mermaid_Customized-NOBA_GENERIC_53.0.A.6.88_1317-9453_R4A_X-FLASH-CUST-8F02.zip
APP-SW_Mermaid_GLOBALEEA-A2_53.0.A.6.88_1318-6190_X-FLASH-ALL-8F02.zip

0006 "I4213 Customized_ZA 1318-0655" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized ZA (South Africa)/Navy" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized ZA (South Africa)/Black"
FSP_Mermaid_Customized-ZA_GENERIC_53.0.A.6.88_1318-0655_R3A_X-FLASH-CUST-8F02.zip
elabel-I4213-row-row_201902010745712.1_53.0.A.2.149_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip
APP-SW_Mermaid_GLOBAL-A2_53.0.A.6.88_1316-7328_X-FLASH-ALL-8F02.zip

0007 "I4213 Orange_MCV_FR_ES_PL_SK_RO 1318-0750" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Orange MCV (Orange MCV)/Silver" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Orange MCV (Orange MCV)/Navy" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Orange MCV (Orange MCV)/Black"
elabel-I4213-row-row_201902010745712.1_53.0.A.2.149_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip
APP-SW_Mermaid_GLOBALEEA-A2_53.0.A.6.88_1318-6190_X-FLASH-ALL-8F02.zip
FSP_Mermaid_Orange-MCV_GENERIC_53.0.A.6.88_1318-0750_R14A_X-FLASH-CUST-8F02.zip

0008 "I4213 Customized_UK 1318-2805" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized UK (United Kingdom)/Black"
FSP_Mermaid_Customized-UK_GENERIC_53.0.A.6.88_1318-2805_R3A_X-FLASH-CUST-8F02.zip
APP-SW_Mermaid_GLOBALEEA-A2_53.0.A.6.88_1318-6190_X-FLASH-ALL-8F02.zip
elabel-I4213-row-row_201902010745712.1_53.0.A.2.149_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip

0009 "I4213 Telenor_HU 1318-4235" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Telenor HU (Hungary)/Black"
FSP_Mermaid_Telenor-HU_GENERIC_53.0.A.2.149_1318-4235_R3A_X-FLASH-CUST-8F02.zip
APP-SW_Mermaid_GLOBALEEA-A2_53.0.A.2.149_1318-6190_X-FLASH-ALL-8F02.zip
elabel-I4213-row-row_201901181054648.1_53.0.A.2.149_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip

0010 "I4213 PLAY_PL 1318-1666" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/PLAY PL (Poland)/Black"
elabel-I4213-row-row_201902010745712.1_53.0.A.2.149_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip
APP-SW_Mermaid_GLOBALEEA-A2_53.0.A.6.88_1318-6190_X-FLASH-ALL-8F02.zip
FSP_Mermaid_PLAY-PL_GENERIC_53.0.A.6.88_1318-1666_R9A_X-FLASH-CUST-8F02.zip

0011 "I4213 Commercial_and_Journalists 1319-2689" "I4213/Mobile Phone/No Charger/Commercial and Journalists (Internal)/Silver" "I4213/Mobile Phone/EU Charger/Commercial and Journalists (Internal)/Black" "I4213/Mobile Phone/US Charger/Commercial and Journalists (Internal)/Black" "I4213/Mobile Phone/No Charger/Commercial and Journalists (Internal)/Gold" "I4213/Mobile Phone/No Charger/Commercial and Journalists (Internal)/Navy" "I4213/Mobile Phone/UK Charger/Commercial and Journalists (Internal)/Black" "I4213/Mobile Phone/No Charger/Commercial and Journalists (Internal)/Black"
FSP_Mermaid_Commercial-and-Journalists_GENERIC_53.0.A.2.149_1319-2689_R1A_X-FLASH-CUST-8F02.zip
elabel-I4213-row-row_201901181054648.1_53.0.A.2.149_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip
APP-SW_Mermaid_GLOBAL-A2_53.0.A.2.149_1316-7328_X-FLASH-ALL-8F02.zip

0012 "I4213 StoreFront 1319-3389" "I4213/Virtual Kit/StoreFront (Internal)/Black"
FSP_Mermaid_StoreFront_GENERIC_53.0.A.4.74_1319-3389_R1A_X-FLASH-CUST-8F02.zip
elabel-I4213-row-row_201902010745712.1_53.0.A.2.149_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip
APP-SW_Mermaid_GLOBAL-A2_53.0.A.4.74_1316-7328_X-FLASH-ALL-8F02.zip

0013 "I4213 ALTICE_FR_PT 1318-2804" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/On Hold/ALTICE FR_PT (ALTICE FR_PT)/Silver" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/ALTICE FR_PT (ALTICE FR_PT)/Gold" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/ALTICE FR_PT (ALTICE FR_PT)/Black" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/On Hold/ALTICE FR_PT (ALTICE FR_PT)/Navy"
APP-SW_Mermaid_GLOBALEEA-A2_53.0.A.6.88_1318-6190_X-FLASH-ALL-8F02.zip
elabel-I4213-row-row_201902010745712.1_53.0.A.2.149_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip
FSP_Mermaid_ALTICE-FR-PT_GENERIC_53.0.A.6.88_1318-2804_R4A_X-FLASH-CUST-8F02.zip

0014 "I4213 Customized_EU 1317-7514" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized EU2 (Europe)/Navy" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized EU1 (Europe)/Silver" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized EU1 (Europe)/Black" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized EU2 (Europe)/Gold" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized EU2 (Europe)/Silver" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized EU1 (Europe)/Gold" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized EU2 (Europe)/Black" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/Customized EU1 (Europe)/Navy"
APP-SW_Mermaid_GLOBALEEA-A2_53.0.A.6.88_1318-6190_X-FLASH-ALL-8F02.zip
elabel-I4213-row-row_201902010745712.1_53.0.A.2.149_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip
FSP_Mermaid_Customized-EU_GENERIC_53.0.A.6.88_1317-7514_R18A_X-FLASH-CUST-8F02.zip

0015 "I4213 T-Mobile_NL 1318-6732" "I4213/Mobile Phone/MH410cBlack/T-Mobile NL (Netherlands)/Black"
FSP_Mermaid_T-Mobile-NL_GENERIC_53.0.A.6.88_1318-6732_R4A_X-FLASH-CUST-8F02.zip
elabel-I4213-row-row_201902010745712.1_53.0.A.2.149_X-FLASH-LTALABEL-8F02.zip
APP-SW_Mermaid_GLOBALEEA-A2_53.0.A.6.88_1318-6190_X-FLASH-ALL-8F02.zip

Written for Sony.yt forum - copying is prohibited. Сделано для форума Sony.yt - копирование запрещено. Napisano dla forum Sony.yt - kopiowanie jest zabronione.