Jump to content


Photo

Portowanie patchy w IDA przy użyciu ASM


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 OFFLINE   mc_kibel

mc_kibel

    Proud Member of Sony.yt Community

  • User
  • 26 posts
    • Time Online: 1h 1m

Posted 28 October 2011 - 21:26

Witam!

Przedstawiam wam poradnik portowania patchy przy użyciu programu IDA, wraz z tworzeniem skryptów ASM oraz ich portowaniem i kompilacją. Myślę, że przyda się osobom, które są tym zainteresowane. Napracowałem się przy tym strasznie i nie ukrywam, że zrozumienie tego wszystkiego zajęło mi dużo czasu. Jednak teraz mam ogromną satysfakcję, kiedy udało mi się to zrobić.

Każdy materiał, do którego będzie podany tutaj link, jest w pełni mojego autorstwa. Rozprzestrzenianie, kopiowanie, modyfikacja - zabroniona, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Art. 1.
1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
(...)
3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną.
4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.
(...)
Art. 5.
Przepisy ustawy stosuje się do utworów:
1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub których twórca lub współtwórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub:
2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub
3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub
4) które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.
(...)Dobra, mam nadzieję, że wszyscy potencjalni plagiatorzy są wystraszeni ;) Zaznaczam, że w sytuacji, gdy spotkam kopie mojego poradnika, będę walczył z tym każdymi dostępnymi mi środkami.
To będzie tyle tytułem wstępu :)

Tak więc do rzeczy

Disassembling maina


1. Pierwszym krokiem będzie otwarcie maina w IDA. Robimy to według tego poradnika
http://www.sonyerics...a-disassembling

Tworzenie skryptu ASM spatchowanego obszaru

2. Teraz musimy spatchować main w IDA i stworzyć skrypt ASM spatchowanego obszaru. Opis znajduje się tutaj:

http://www.sonyerics...ie-skryptow-asm

Portowanie adresów w ASM

3. Gdy już mamy stworzony skrypt ASM, musimy przeportować adresy wewnątrz pliku. Robimy to według tutoriala znajdującego się pod tym linkiem:
http://www.sonyerics...e-adresow-w-asm

Reassembling skryptu ASM do pliku VKP

4. Pozostaje nam jedynie skompilowanie pliku. Opis tego znajduje się tutaj:
http://www.sonyerics...acja-asm-do-vkp
  • 0
Sony Ericsson X8 || GingerDX v017 Android 2.3.7 || Sense Theme


0 user(s) are reading this topic