Jump to content


Photo

Zbiór gotowych skryptów ASM


 • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 OFFLINE   mc_kibel

mc_kibel

  Proud Member of Sony.yt Community

 • User
 • 26 posts
  • Time Online: 1h 1m

Posted 28 October 2011 - 20:52

Każdy skrypt ASM tutaj zamieszczony jest wygenerowany / przeportowany przeze mnie.
Zachęcam do wrzucania tutaj skryptów ASM, które wygenerujecie :)


Tutaj wrzucamy tylko skrypty ASM. Pytania na temat problemów z portowaniem zadajemy w temacie

Please Login or Register to see this Hidden ContentZmiana pozycji "Play" i "Record new" w rejestratorze dźwięku - Adresy dla W850i R1KG001:
include "x.inc"
hook1 equ 0x4507E4E0
branch1 equ 0x4507E5A4
branch2 equ 0x4507E5A8
branch3 equ 0x4507EADC
branch4 equ 0x4507E598
branch5 equ 0x4507E59C
org hook1
				LDR	 R3, branch1
				LDR	 R2, branch2
				MOV	 R0, 1
				PUSH	{R0}
				LDR	 R0, [R5]
				BL	 branch3
				LDR	 R3, branch4
				LDR	 R2, branch5
				MOV	 R0, 1
				NOP


Podświetlenie od 10 do 100% - adresy dla K770 R8BC004:
include "x.inc"
hook1 equ 0x45412A2C
hook2 equ 0x45413CB8
hook3 equ 0x45413CE4
hook4 equ 0x45413D32
hook5 equ 0x454C682C
branch1 equ 0x45413CEC
branch2 equ 0x454C6834
branch3 equ 0x45413CC0
patch equ 0x45DFF400
patch2 = patch+0x08
patch3 = patch+0x10
patch4 = patch+0x18
patch5 = patch+0x20
patch6 = patch+0x28
patch7 = patch+0x30
patch8 = patch+0x38
patch9 = patch+0x40
patch10 = patch+0x48
patch11 = patch+0x58
patch12 = patch+0x86
patch13 = patch+0x4D
org hook1
				ADD	 R0, R0, 1
				MOV	 R1, 0xA
org hook2
				PUSH	{LR}
				LDR	 R1, branch3
				BLX	 R1
				POP	 {PC}
				DCD	 patch+1
org hook3
				PUSH	{LR}
				LDR	 R1, branch1
				BLX	 R1
				POP	 {PC}
				DCD	 patch13
org hook4
				MOV	 R2, 9
				ADD	 R0, R5, 0
org hook5
				CMP	 R1, 0xA
				BCS	 branch2
				MOV	 R4, 0xA
org patch
				CMP	 R0, 0x14
				BCS	 patch2
				MOV	 R0, 0
				BX	 LR
org patch2							
				CMP	 R0, 0x1E
				BCS	 patch3
				MOV	 R0, 1
				BX	 LR
org patch3
				CMP	 R0, 0x28
				BCS	 patch4
				MOV	 R0, 2
				BX	 LR
org patch4
				CMP	 R0, 0x32
				BCS	 patch5
				MOV	 R0, 3
				BX	 LR
org patch5
				CMP	 R0, 0x3C
				BCS	 patch6
				MOV	 R0, 4
				BX	 LR
org patch6
				CMP	 R0, 0x46
				BCS	 patch7
				MOV	 R0, 5
				BX	 LR
org patch7
				CMP	 R0, 0x50
				BCS	 patch8
				MOV	 R0, 6
				BX	 LR
org patch8
				CMP	 R0, 0x5A
				BCS	 patch9
				MOV	 R0, 7
				BX	 LR
org patch9
				CMP	 R0, 0x64
				BCS	 patch10
				MOV	 R0, 8
				BX	 LR
org patch10
				MOV	 R0, 9
				BX	 LR
				CMP	 R0, 8
				BHI	 patch12
				adr	 R1, patch11
				LDRB	R1, [R1,R0]
				ADD	 PC, R1
				NOP
org patch11
				LSR	 R2, R1, 0x18
				ASR	 R2, R2, 0x18
				SUB	 R2, R3, 0
				MOV	 R6, 0x22
				LSL	 R2, R5, 0
				MOV	 R0, 0xA
				BX	 LR
				MOV	 R0, 0x14
				BX	 LR
				MOV	 R0, 0x1E
				BX	 LR
				MOV	 R0, 0x28
				BX	 LR
				MOV	 R0, 0x32
				BX	 LR
				MOV	 R0, 0x3C
				BX	 LR
				MOV	 R0, 0x46
				BX	 LR
				MOV	 R0, 0x50
				BX	 LR
				MOV	 R0, 0x5A
				BX	 LR
org patch12
				MOV	 R0, 0x64
				BX	 LR


Podświetlenie od 10 do 100% - adresy dla K770 R8BA024:
include "x.inc"
hook1 equ 0x45410E7C
hook2 equ 0x45412110
hook3 equ 0x4541213C
hook4 equ 0x4541218A
hook5 equ 0x454C4C78
branch1 equ 0x45412144
branch2 equ 0x454C4C80
branch3 equ 0x45412118
patch equ 0x45D17940
patch2 = patch+0x08
patch3 = patch+0x10
patch4 = patch+0x18
patch5 = patch+0x20
patch6 = patch+0x28
patch7 = patch+0x30
patch8 = patch+0x38
patch9 = patch+0x40
patch10 = patch+0x48
patch11 = patch+0x58
patch12 = patch+0x86
patch13 = patch+0x4D
org hook1
				ADD	 R0, R0, 1
				MOV	 R1, 0xA
org hook2
				PUSH	{LR}
				LDR	 R1, branch3
				BLX	 R1
				POP	 {PC}
				DCD	 patch+1
org hook3
				PUSH	{LR}
				LDR	 R1, branch1
				BLX	 R1
				POP	 {PC}
				DCD	 patch13
org hook4
				MOV	 R2, 9
				ADD	 R0, R5, 0
org hook5
				CMP	 R1, 0xA
				BCS	 branch2
				MOV	 R4, 0xA
org patch
				CMP	 R0, 0x14
				BCS	 patch2
				MOV	 R0, 0
				BX	 LR
org patch2							
				CMP	 R0, 0x1E
				BCS	 patch3
				MOV	 R0, 1
				BX	 LR
org patch3
				CMP	 R0, 0x28
				BCS	 patch4
				MOV	 R0, 2
				BX	 LR
org patch4
				CMP	 R0, 0x32
				BCS	 patch5
				MOV	 R0, 3
				BX	 LR
org patch5
				CMP	 R0, 0x3C
				BCS	 patch6
				MOV	 R0, 4
				BX	 LR
org patch6
				CMP	 R0, 0x46
				BCS	 patch7
				MOV	 R0, 5
				BX	 LR
org patch7
				CMP	 R0, 0x50
				BCS	 patch8
				MOV	 R0, 6
				BX	 LR
org patch8
				CMP	 R0, 0x5A
				BCS	 patch9
				MOV	 R0, 7
				BX	 LR
org patch9
				CMP	 R0, 0x64
				BCS	 patch10
				MOV	 R0, 8
				BX	 LR
org patch10
				MOV	 R0, 9
				BX	 LR
				CMP	 R0, 8
				BHI	 patch12
				adr	 R1, patch11
				LDRB	R1, [R1,R0]
				ADD	 PC, R1
				NOP
org patch11
				LSR	 R2, R1, 0x18
				ASR	 R2, R2, 0x18
				SUB	 R2, R3, 0
				MOV	 R6, 0x22
				LSL	 R2, R5, 0
				MOV	 R0, 0xA
				BX	 LR
				MOV	 R0, 0x14
				BX	 LR
				MOV	 R0, 0x1E
				BX	 LR
				MOV	 R0, 0x28
				BX	 LR
				MOV	 R0, 0x32
				BX	 LR
				MOV	 R0, 0x3C
				BX	 LR
				MOV	 R0, 0x46
				BX	 LR
				MOV	 R0, 0x50
				BX	 LR
				MOV	 R0, 0x5A
				BX	 LR
org patch12
				MOV	 R0, 0x64
				BX	 LR


Zmiana koloru tła w symbolach w SMS - adresy dla K810i R8BA024:
include "x.inc"
hook1 equ 0x453FF2CC
hook2 equ 0x453FF2D0
patch equ 0x45CB6D90
patch2 equ 0x45CB6D9E
patch3 equ 0x45CB6DA4
patch4 equ 0x45CB6DA8
patch5 equ 0x45CB6DAC
branch1 equ 0x453FF2D6
branch2 equ 0x45466804
color equ 0xFF3A3A3A

org hook1
				LDR	 R1, hook2
				BLX	 R1

org hook2
				DCD	 patch+1
				NOP

org patch
				LDR	 R1, patch5
				ADD	 R0, R4, 0
				BL	 patch2
				LDRB	R0, [R6,0x10]
				LDR	 R3, patch3
				BX	 R3


org patch2
				LDR	 R3, patch4
				BX	 R3
align 4

off_45CB6DA4	DCD branch1+1
off_45CB6DA8	DCD branch2+1
dword_45CB6DAC DCD color


Zmiana koloru tła w symbolach w SMS - adresy dla K770 R8BC004:
include "x.inc"
hook1 equ 0x4542A900
hook2 equ 0x4542A904
patch equ 0x45D1B650
patch2 equ 0x45D1B65E
patch3 equ 0x45D1B664
patch4 equ 0x45D1B668
patch5 equ 0x45D1B66C
branch1 equ 0x4542A90A
branch2 equ 0x45491DCC
color equ 0xFF3A3A3A

org hook1
				LDR	 R1, hook2
				BLX	 R1

org hook2
				DCD	 patch+1
				NOP

org patch
				LDR	 R1, patch5
				ADD	 R0, R4, 0
				BL	 patch2
				LDRB	R0, [R6,0x10]
				LDR	 R3, patch3
				BX	 R3


org patch2
				LDR	 R3, patch4
				BX	 R3
align 4

off_45D1B664	DCD branch1+1
off_45D1B668	DCD branch2+1
dword_45D1B66C DCD color

K770 R8BA024 - pokazuje obrazek MegaBass, gdy zaznaczone jest ustawienie Basy:
include "x.inc"
hook1 equ 0x4506E578
hook2 equ 0x4507F0EE
patch1 equ 0x45D19464
patch2 = patch1+0x2C
patch3 = patch2+0x04
patch4 = patch3+0x04
patch5 = patch4+0x0C
patch9 = patch5+0x04
patch11 = patch9+0x04
patch6 = patch11+0x14
patch7 = patch6+0x04
patch8 = patch7+0x04
branch1 equ 0x4506E588
branch2 equ 0x45490F5C
branch3 equ 0x45BFD14C
branch4 equ 0x4507F0F8
branch5 equ 0x4506E57C
branch6 equ 0x4507F0F4
icon equ 0xED14

org hook1
				LDR	 R1, branch5
				BX	 R1
off_4506E57C	DCD	 patch1+1

org hook2
				LDR	 R2, branch6
				BX	 R2
align 4
off_4507F0F4	DCD	 patch11+1

org patch1
				PUSH	{R0,R4-R7,LR}
				ADD	 R4, R0, 0
				ADD	 R5, R4, 0
				ADD	 R5, 0xB4
				ADD	 R7, R2, 0
				ADD	 R0, 0x14
				LDR	 R3, patch7
				LDRB	R1, [R3]
				CMP	 R1, 1
				LDR	 R1, [R0,4]
				PUSH	{R1}
				LDR	 R3, [R0]
				BNE	 patch2
				LDR	 R2, patch9
				MOV	 R0, 0x18
				LDRSH  R1, [R5,R0]
				MOV	 R0, 0x14
				LDRSH  R0, [R5,R0]
				BL	 patch4
				ADD	 SP, SP, 4
				POP	 {R3-R7,PC}
org patch2
				LDR	 R3, patch3
				BX	 R3

off_45D19494	DCD	 branch1+1

org patch4
				PUSH	{R3}
				LDR	 R3, patch5
				MOV	 R12, R3
				POP	 {R3}
				BX	 R12
align 4
off_45D194A4	DCD	 branch2+1
dword_45D194A8 DCD	 icon

				LDR	 R2, patch6
				LDR	 R4, patch7
				STRB	R3, [R4]
				MOV	 R4, 5
				MUL	 R3, R4
				LDRSB  R3, [R2,R3]
				STRB	R3, [R1]
				LDR	 R3, patch8
				BX	 R3
align 4
off_45D194C0	DCD branch3
dword_45D194C4 DCD 0x200A68B0
off_45D194C8	DCD branch4+1

 • 1
Sony Ericsson X8 || GingerDX v017 Android 2.3.7 || Sense Theme


0 user(s) are reading this topic